Wstęp

Ta strona zawiera bardzo krótkie streszczenie świata kampanii. Traktuj ją jako minimalny zbiór wiedzy jaki musisz mieć by rozpocząć rozgrywkę. Pozostałe strony mogą być traktowane jako swego rodzaju encyklopedię.

Historia

Sposoby przemieszczania się

Komunikacja

Organizacja międzyplanetarna

Wstęp

Papierowy sen Kronikarz