Main Page

Świat

Karta postaci

  • Imię:
  • Rasa:
  • Grupa etniczna (w przypadku ludzi istniejąca, w przypadku innych ras albo istniejąca, albo wymyślona razem z dokładnym opisem):
  • Stanowisko na statku (skonsultuj z MG):
  • Trzy umiejętności (nie licząc rasowych):
  • Przedmiot (lub przedmioty):

Opcjonalnie, ale polecane:

  • Krótka biografia:
  • Motywacja bycia na statku:
  • Dodatkowe szczegóły, powiązania ze światem nie określone w opisie kampanii (przyjaciele, kontakty, itp.):
  • Co jest o tobie PRO:

Main Page

Papierowy sen Kronikarz