Generator perforacyjny

Kategoria: Nauka/Technologie/Generatory

Generator perforacyjny to podstawowy generator zasilający biosystemy . Jego największą zaletą jest nieograniczona teoretyczna szerokość pasma generującego, kompletnie niezależna od technologii budowy generatora.

Zasada działania:

Generator perforacyjny używa mikroosobliwości grawitacyjnej do zakrzywiania, a nawet “perforowania” powłoki czasoprzestrzennej. Perforacje te powodują fale grawitacyjne o ogromnych, niespotykanych w naturze, amplitudach i częstotliwościach; fale te rozciągają i ściskają materię w kolektorach, co powoduje gromadzenie się w nich energii, którą można później wykorzystać do ponownego rozpędzenia mikroosobliwości.

W skrócie działanie generatora wygląda tak:
  • używa się ogromnych energii do stworzenia i rozpędzenia mikroosobliwości;
  • mikrosobliwość generuje fale które gromadzą energię w kolektorach;
  • po zgromadzeniu wystarczającej ilości energii w kolektorach, jest ona używana do ponownego rozpędzenia mikroosobliwości, a reszta oddawana jest do użytku.

Kolektory w tego typu generatorach zazwyczaj używają zawieszonego tetrafilmu.

Istnieją badania wykazujące, że generatory perforacyjne mogą przyczyniać się do zwiększania szans wystąpienia kosmicznych strun.

Historia:

Generator perforacyjny

Papierowy sen Kronikarz